Ikon för Rikstermbanken

signifikant

svensk term: signifikant
förklaring:

Inom matematikens och statistikens värld är ett beräknat resultat signifikant om det inte beror av slumpen och är av betydelse. Om man till exempel ska jämföra två läkemedelsbehandlingar i två olika patientgrupper och får olika resultat och man då kan se en signifikant skillnad i de olika grupperna, beror inte skillnaden på slumpen utan på att den ena behandlingen är bättre än den andra.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008