Ikon för Rikstermbanken

shunt

svensk term: shunt
förklaring:

Förgrening, parallellkoppling. En shunt kan vara en förbindelse mellan blodkärl eller andra organ. Vissa missbildningar medför att det bildas shuntar på fel ställen i kroppen, exempelvis mellan hjärtats olika hålrum. Shuntar kan också användas inom läkarvetenskapen för att avhjälpa olika tillstånd. Vid s.k. vattenskalle kan exempelvis en shunt läggas in för att minska trycket inuti huvudet.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008