Ikon för Rikstermbanken

serumkreatinin-nivå

svensk term: serumkreatinin-nivå
definition:

mängden av ämnet kreatinin i blodplasma

anmärkning:

Värdet används för att beräkna en persons njurfunktion. Njurarna är viktiga för att man ska kunna göra sig av med många läkemedel varför deras funktion måste uppskattas för att kunna ge rätt dos av vissa läkemedel. Serumkreatinin-nivån beror förutom på njurfunktionen av hur mycket vatten man har i kroppen, längd, vikt, ålder och andra faktorer.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008