Ikon för Rikstermbanken

serumgastrin

svensk term: serumgastrin
definition:

gastrin i blodvätskan

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008