Ikon för Rikstermbanken

serumferritin

svensk term: serumferritin
definition:

ferritin i blodvätskan

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008