Ikon för Rikstermbanken

selegilin

svensk term: selegilin
förklaring:

Aktiv substans i läkemedel som bland annat används för att lindra symtomen vid Parkinsons sjukdom.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008