Ikon för Rikstermbanken

sekundärinfektion

svensk term: sekundärinfektion
definition:

nytillkommen infektion i redan infekterad vävnad

anmärkning:

Oftast tillstöter den nya infektionen innan den första infektionen har läkt ut helt. Sekundärinfektioner kan också vara infektioner i huden som kan uppkomma efter ett kirurgiskt ingrepp.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008