Ikon för Rikstermbanken

sekalealkaloid

svenska termer: sekalealkaloid [seka:’le] 
mjöldrygealkaloid
förklaring:

Mjöldrygealkaloider är ämnen med medicinsk effekt, som utvinns ur mjöldryga.

exempel:

Ett exempel på en mjöldrygealkaloid är ämnet ergotamin, som är livmodersammandragande, blodstillande samt verksamt mot migrän.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008