Ikon för Rikstermbanken

secernera

svenska termer: secernera
avsöndra
anmärkning:

Man kan t.ex. säga att sekret secerneras från körtlar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008