Ikon för Rikstermbanken

scintigrafi

svensk term: scintigrafi
förklaring:

Undersökningsmetod som går ut på att man ger patienten ett radioaktivt märkt ämne. Sedan kan man se var och i hur stor utsträckning ämnet fördelats i kroppen. Denna metod används för att undersöka olika organ.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008