Ikon för Rikstermbanken

schizofreniform psykos

svenska termer: schizofreniform psykos
schizofreniliknande psykos
förklaring:

När de schizofrena symtomen försvinner helt inom sex månader kallas det för schizofreniform psykos.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008