Ikon för Rikstermbanken

sarkoidos

svensk term: sarkoidos
förklaring:

Sarkoidos är en s.k. inflammatorisk sjukdom, vilket innebär att kroppens immunförsvar orsakar skada i olika vävnader. Vid sarkoidos drabbas främst lungorna, men även andra organ som hud, mjälte och njurar kan drabbas. Orsaken till sjukdomen är inte känd.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008