Ikon för Rikstermbanken

rinoskopi

svensk term: rinoskopi
definition:

undersökning av näsans håligheter med hjälp av ett optiskt instrument

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008