Ikon för Rikstermbanken

ribonukleotidreduktas

svensk term: ribonukleotidreduktas
förklaring:

Ribonukleotidreduktas är ett enzym som påskyndar tillverkningen av vissa byggstenar till DNA, som lagrar arvsmassa. Vissa anticancerläkemedel verkar genom att hämma detta enzym, då cancercellerna behöver detta enzym för att kunna dela sig.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008