Ikon för Rikstermbanken

retrograd

svensk term: retrograd
definition:

bakåt i tiden

anmärkning:

Motsatsen till antegrad.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008