Ikon för Rikstermbanken

retikulocyt

svenska termer: retikulocyt
nätcell
definition:

förstadium till en mogen röd blodkropp

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008