Ikon för Rikstermbanken

retikulära systemet

svensk term: retikulära systemet
förklaring:

Det retikulära systemet är ett nätverk av nervceller i hjärnstammen. Dess funktioner är kontroll av bl.a. vakenhetsgraden, andningen och blodtrycket.

latinsk term: formatio reticularis
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008