Ikon för Rikstermbanken

respiratoriskt syncytievirus

svenska termer: respiratoriskt syncytievirus
RS-virus
RSV
förklaring:

Ett virus som ger upphov till förändringar och inflammation i luftvägarna. Viruset tillhör virusfamiljen paramyxovirus och gör så att epitelcellerna i luftvägarna går sönder och cellerna förlorar sin funktion. Tillståndet ger upphov till inflammation i bronkernas förgreningar och medför andnöd, försvårad utandning hosta och feber. Vanligtvis drabbas små barn och behandling i respirator är ofta nödvändig.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008