Ikon för Rikstermbanken

resorption

svensk term: resorption
definition:

återupptag eller upptag av ämnen till blod eller annan vävnad i kroppen

anmärkning:

T.ex. utsöndras gallsalter med gallan till tarmen för att sedan genom resorption återgå till blodet. Ett annat exempel är när en stor del vätska och salter från primärurin (enkelfiltrerad urin) återgår till blodet i njurarna. Ett finfördelat läkemedel har en snabbare resorption. Snabb resorption ger innebär att mer läkemedel på kort tid kommer från tarmen in i blodet och till kroppens vävnader. Det är viktigt att inte dela tabletter som ska sväljas hela, eftersom det kan medföra biverkningar om upptaget av läkemedel är för snabbt.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008