Ikon för Rikstermbanken

resistens

svensk term: resistens
förklaring:

Betyder allmänt motståndskraft. Inom medicinen handlar det väldigt ofta om bakterier som är resistenta mot ett eller flera antibiotika. Att bakterier blir resistenta kan motverkas genom att antibiotika används förnuftigt. Exempelvis kan den enskilde patienten bidra genom att fullfölja en ordinerad kur även om personen i fråga känner sig tillfrisknad redan efter någon dag. En del bakterier kan ha överlevt detta till trots och kan sedan utveckla resistens och återkomma som en mer svårbehandlad infektion.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008