Ikon för Rikstermbanken

resektion

svensk term: resektion
förklaring:

Resektion betyder borttagande eller avlägsnande. När man resekterar en tumör eller ett organ så tar man alltså bort delar av det genom kirurgi. Total resektion betyder att hela tumören eller organet tas bort.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008