Ikon för Rikstermbanken

resekabel

svenska termer: resekabel [resseka:’bell] 
resekerbar
definition:

möjlig att operera bort

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008