Ikon för Rikstermbanken

repolarisation

svensk term: repolarisation
definition:

återbildning av vilopotential

anmärkning:

Normalt finns en spänningsskillnad mellan in- resp. utsidan av en cell. Hela tiden sker ett flöde av joner (elektriskt laddade atomer) in och ut ur cellen. Då en signal ska ledas, t.ex. när en muskel ska dras ihop, förändras detta flöde vilket leder till att laddningen mellan cellens insida och utsida förändras, detta kallas depolarisation. Då signalen förts fram sker en repolarisation, det vill säga att flödet återgår till det normala och spänningen mellan cellens insida och utsida likaså.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008