Ikon för Rikstermbanken

replikation

svensk term: replikation
förklaring:

DNA-spiralerna, vår arvsmassa, sitter ihop med kemiska bindningar. DNA är det kemiska ämne som finns i cellens kärna och som bär på den ärftliga informationen. När DNA-spiralen replikeras bryts dessa bindningar och man får två kopior av en DNA-molekyl, ungefär som ett blixtlås. Dessa kopior fungerar sedan som mallar så att man ska kunna bygga upp två nya DNA-molekyler. Replikationen är en förberedelse för att cellen ska kunna dela sig så att man i slutändan får två identiska celler.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008