Ikon för Rikstermbanken

renin

svensk term: renin
definition:

enzym som bildas i njurarna när blodtrycket blir för lågt

anmärkning:

Renin omvandlar angiotensinogen till angiotensin I, som är ett steg i ledet att höja blodtrycket i kroppen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008