Ikon för Rikstermbanken

rektum

svenska termer: rektum
ändtarm
definition:

den nedersta delen av tjocktarmen

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008