Ikon för Rikstermbanken

rekombinant DNA

svensk term: rekombinant DNA
definition:

DNA skapat på konstgjord väg för att kunna föras in i en cell och där ge en signal om att ändra cellfunktionen

anmärkning:

T.ex. har man lyckats få en viss bakterie att skapa insulin.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008