Ikon för Rikstermbanken

regim

svensk term: regim
definition:

riktlinjer för t.ex. läkemedelsanvändning och kost

anmärkning:

En läkare lägger upp en regim för sina patienter.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008