Ikon för Rikstermbanken

recipient

svenska termer: recipient
mottagare
anmärkning:

Ofta avses en person som fått ett transplanterat organ inopererat.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008