Ikon för Rikstermbanken

randomisering

svensk term: randomisering
definition:

slumpmässig fördelning av patienterna till de olika behandlingsgrupperna vid studier av läkemedel på människor

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008