Ikon för Rikstermbanken

radioaktiv halveringstid

svensk term: radioaktiv halveringstid
definition:

den tid det tar för ett radioaktivt ämne att sönderfalla till hälften av ursprunglig mängd

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008