Ikon för Rikstermbanken

racemat

svensk term: racemat
förklaring:

Kemisk förening som innehåller lika delar av de molekyler som, i sin tredimensionella struktur, ser ut som varandras spegelbilder, dvs. har lika mängder höger- och vänstervridande isomerer av ett ämne.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008