Ikon för Rikstermbanken

röd blodkropp

svenska termer: röd blodkropp
erytrocyt
förklaring:

De röda blodkropparna är de vanligaste blodcellerna i blodet och är mycket små till storleken. Till utseendet är de runda och platta, saknar cellkärna och cellorganeller och saknar därför egen ämnesomsättning. De röda blodkropparna innehåller hemoglobin. Hemoglobinet transporterar ut syre till hela kroppen och kan också transportera koldioxid till lungorna som vi sedan kan andas ut. En röd blodkropp lever i cirka 120 dagar.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008