Ikon för Rikstermbanken

pyrexi

svensk term: pyrexi
förklaring:

Feber eller tillstånd som är förknippade med feber.

latinsk term: pyrexia
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008