Ikon för Rikstermbanken

pyodermi

svensk term: pyodermi
definition:

varig hudinflammation

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008