Ikon för Rikstermbanken

purkinjefibrer

svensk term: purkinjefibrer
definition:

trådar i hjärtats kammare som överför elektriska impulser till kammarens muskulatur

anmärkning:

Impulserna sprids snabbt i kammarmuskulaturen, får hjärtat att dra ihop sig och pumpa ut blod i kroppen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008