Ikon för Rikstermbanken

puls

svensk term: puls
definition:

mått på hur fort hjärtat slår

anmärkning:

Oftast när ska beskriva sin puls anger man hur många gånger hjärtat slår på en minut. Det finns olika pulser beroende på personens ansträngningsgrad. Pulsen i vila heter vilopuls, vid maximal ansträngning mäter man maxpuls och pulsen man har vanligtvis i vardagen när man sitter och står heter arbetspuls.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008