Ikon för Rikstermbanken

ptos

svensk term: ptos
definition:

nedfall av det övre ögonlocket

anmärkning:

Kan orsakas av bl.a. inflammation eller försvagad ögonmuskel.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008