Ikon för Rikstermbanken

psykos

svensk term: psykos
definition:

allvarlig psykisk störning där man lider av hallucinationer, störd verklighetsuppfattning, förvirring och vanföreställningar

anmärkning:

Psykoser kan uppkomma vid enstaka tillfällen eller vara regelbundet återkommande. Schizofreni är en form av psykos.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008