Ikon för Rikstermbanken

psykofarmaka

svensk term: psykofarmaka
förklaring:

Samlingsnamn för läkemedel vid psykiska störningar, t.ex. neuroleptika, antidepressiva läkemedel och litium.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008