Ikon för Rikstermbanken

provokationsstudie

svensk term: provokationsstudie
definition:

studie eller test där man framkallar en sjukdoms symtom avsiktligt, dels för att fastställa orsaken till ett symtom men också för att se hur patienter reagerar

anmärkning:

Ett provokationstest är vanligt vid allergiundersökningar för att fastställa orsaken till allergin. Dessa tester utförs under kontrollerade former så att sjukvårdspersonal och läkemedel finns till hands om patienten skulle få en kraftig reaktion.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008