Ikon för Rikstermbanken

proteolys

svensk term: proteolys
förklaring:

När proteiner bryts ner till aminosyror mha. proteaser. Proteaser är s.k. enzymer, som påskyndar dessa reaktioner. Aminosyrorna används sedan till att bygga upp nya proteiner.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008