Ikon för Rikstermbanken

proteinuri

svensk term: proteinuri
definition:

utsöndring av protein i urinen

anmärkning:

Övergående proteinuri kan ses vid urinvägsinfektion, feber, hjärtsvikt och fysisk aktivitet. Permanent proteinuri kan bero på nedsatt filtrationsförmåga i njurarna eller annan njurskada.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008