Ikon för Rikstermbanken

prostanoider

svensk term: prostanoider
förklaring:

Ett samlingsnamn för de ämnen i kroppen som kallas prostaglandiner, prostacykliner och tromboxaner.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008