Ikon för Rikstermbanken

prostaglandinanalog

svensk term: prostaglandinanalog
definition:

substans som ger upphov till samma effekter i kroppen som prostaglandinerna men har inte samma kemiska struktur

anmärkning:

Trots detta påverkar de samma receptorer och ger effekter som vidgade blodkärl, stimulering av glatt muskulatur, påverkan på fettvävnad, nedsättande effekt på immunförsvaret och sänker trycket i ögat. Prostaglandinanaloger kan användas som läkemedel vid exempelvis glaukom då man har ett förhöjt tryck i ögat.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008