Ikon för Rikstermbanken

prostacyklin

svensk term: prostacyklin
förklaring:

Substans som tillhör prostaglandinerna. Prostacykliner bildas i endotelcellerna och hämmar aggregationen av blodplättar (trombocyter), samt utvidgar de mindre blodkärlen.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008