Ikon för Rikstermbanken

proprioception

svensk term: proprioception
förklaring:

En individs proprioception innebär dess förmåga att avgöra hur dennes kropp är positionerad. Med hjälp av receptorer kring muskler och senor får hjärnan information om hur de olika kroppsdelarna är positionerade. Detta är bland annat viktigt för balansen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008