Ikon för Rikstermbanken

propafenon

svensk term: propafenon
definition:

aktiv komponent i vissa läkemedel som motverkar rytmrubbningar i hjärtat

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008