Ikon för Rikstermbanken

prohormon

svensk term: prohormon
definition:

förstadium till ett hormon

anmärkning:

Hormoner är signalämnen, som kan frisättas från ett organ eller en körtel, för att förmedla en signal till en annan del av kroppen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008