Ikon för Rikstermbanken

profylax

svensk term: profylax
definition:

behandling i förebyggande syfte

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008